תקנון אתר ומדיניות פרטיות

בירוקרטי- קל מברכת את בחירתכם לגלוש באתר האינטרנט שלנו ("האתר"). מטרת האתר הינה לספק לגולשים ולקהל הלקוחות של האתר מידע אודות השירותים הייחודיים אותם מציע האתר בתחום הנגשת שירותים ממשלתיים, שירותי סיוע ואיתור נתונים. האתר דוגל ביחס אישי ומתן פתרונות אמתיים בזמן אמת תוך ליווי צמוד והתאמה מתמדת של השירותים עבור לקוחותיה.
 
 1. כללי:

  • הגלישה באתר כפופה לתנאים המפורטים בתקנון ותנאי שימוש אלו (״התקנון״). קרא את התקנון בקפידה, שכן הגלישה באתר וביצוע פעולות בו מעידים על הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון. כמו כן, האתר שומר את זכותו לשנות את תנאי התקנון, מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. מועד החלת השינוי כאמור יהיה מרגע פרסומו באתר.

  • תנאים אלו חלים על שימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי טאבלט וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

  • הרכישה באתר מיועדת לבעלי כשירות משפטית מגיל 18 בלבד.

  • האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.

  • במקרה שייקבע כי הוראה בתקנון זה אינה ניתנת לאכיפה או שהינה חסרת תוקף מטעם כלשהו, לא יהא בכך כדי להשפיע או לפגוע בחוקיותן, תקפותן ואכיפתן של שאר הוראות התקנון.

 2. גלישה באתר:

  • הגלישה באתר והעיון בו אינם דורשים הרשמה, והוא פתוח לכל גולש.

  • האתר רשאי, למנוע מכל גולש שימוש באתר לפי שיקול דעתו המוחלט. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאי האתר לחסום גישתו אליו בכל אחד מהמקרים הבאים:

  • אם בעת השארת פרטים באתר נמסרו במתכוון פרטים שגויים;

  • במקרה שנעשה שימוש באתר לביצוע או כדי לנסות לבצע מעשה בלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה הנחזה על פניו כבלתי חוקי כאמור, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

  • אם נעשה שימוש באתר במטרה להתחרות באתר;

  • אם הופרו תנאי שימוש אלה;

  • אם לא נעשה שימוש באתר במשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, גם לאחר שניתנה למשתמש הודעה על כך בדואר אלקטרוני;

  • אם נעשתה על ידי גולש כל פעולה שתמנע מאחרים לגלוש ולהשתמש באתר בכל דרך שהיא.

 1. השירותים, המנויים והמוצרים המוצעים לרכישה באתר:

  • שמות השירותים, המנויים והמוצרים המוצעים באתר יופיעו במסגרת רשימה אשר תוצג באתר.

  • האתר אינו מחויב, בכל דרך שהיא, לקיים מגוון כלשהו של שירותים ו/או מנויים ו/או מוצרים.

  • בכל עת האתר רשאי לשנות היקף השירותים במסגרת מינוי או את מגוון השירותים ו/או המוצרים המוצעים לרכישה באתר, להחליפם להמעיט מהם, להוסיף עליהם, ללא כל הודעה או התראה מוקדמת.

  • אופן הצגת השירותים או המנויים באתר הינו על-פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.

 2. רכישת שירות באתר:

  • ניתן לרכוש דרך האתר שירותים, מנויים ומוצרים באופן נוח, קל ומאובטח.

  • רכישת שירות באתר אינה מחייבת רישום לאתר. בעת ביצוע רכישה באתר, יידרש הלקוח למסור פרטים שונים, בהתאם לסוג השירות אותו מבקש הלקוח לרכוש.

  • התשלום בגין רכישת שירות, מנוי ו/או מוצר באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי השייך ללקוח או בכל אמצעי אחר אשר יוצג בעמוד הרכישה.

  • בנוסף להוראות תקנון זה יחולו על הרוכש גם הוראות תקנון חברת הסליקה או האמצעי באמצעותו התבצעה הרכישה. על אף האמור לעיל, האתר שומר לעצמו את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים אחרים לנרשמים, והכל על-פי שיקול דעתו הבלעדי.

 3. מחירי השירותים באתר:

  • המחיר המופיע באתר בצמוד לכל שירות, מנוי (תשלום חודשי) ו/או מוצר המחיר העדכני. מעת לעת האתר רשאי לעדכן את מחירי השירותים, המנוי ו/או המוצרים המוצעים לרכישה באתר, ללא קשר למועד ביצוע רכישה באתר, וללא צורך בהודעה על כך.

  • מחירי השירותים, המנוי ו/או המוצרים המוצעים באתר לא יכללו עלות שילוח (ככל ויהיה בכך צורך) ו/או עלויות נוספות, אלא אם נקבע כך במפורש.

  • מעת לעת האתר יציע לנרשמים לאתר מבצעים והנחות שונות. האתר רשאי להציע באתר מבצעים והנחות כאמור, ולשנותם או להפסיקם בכל עת, הכל על-פי שיקול דעתו.

 4. מתן שירות ומדיניות שינויים וביטולים:

  • כל השירותים המוצעים ללקוחותינו באתר יסופקו באמצעות דוא״ל, טלפון או מפגש פנים אל פנים (אלא אם נאמר במפורש אחרת בעמוד השירות). השירותים יסופקו בלוחות זמנים שיתואמו עם לקוחות האתר ותוך 7 ימי עסקים לכל היותר. במקרה בו השירות כפוף לאישורו של צד שלישי, השירות יועבר לאישורו של הצד השלישי תוך 7 ימי עסקים.

  • שירותים במסגרת מנוי מתמשך יסופקו על בסיס חודשי ובלוחות זמנים שיתואמו עם לקוחות האתר. האתר אינו מתחייב לזמינות מיידית ו/או על מועדי מתן השירות במהלך החודש.

 5. מדיניות שינויים וביטולים:

  • האתר עושה מאמץ לאפשר לרוכשים באתר לשנות את הזמנתם ואף לבטלה, והכל בהתאם להוראות מדיניות זו:

  • שינוי וביטול הזמנת שירות בסמוך למועד ביצועה ולפני קבלת השירות:

   • כחלק ממחויבותנו לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותינו, אנו עובדים מהר. על כן, שינוי או ביטול הזמנה יתקבל בטווח זמן של עד 14 יום לאחר ביצוע ההזמנה ובכפוף לכך שהשינוי ו/או הביטול יתבקשו טרם מועד מתן השירות.

   • בעת ביטול העסקה ייגבה דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מביניהם

    ״יום עסקים״ – ימי ראשון עד חמישי, להוציא ימי שבתון של כלל המשק, ערבי חג וימים בהם הבנקים בישראל לא עובדים.

    שינוי וביטול הזמנת שירות לאחר ביצוע השירות כולו או חלקו:

    • במידה והשינוי או הביטול המתבקש יתקבלו על ידנו לאחר ביצוע השירות כולו או חלקו, השינוי או הביטול יתאפשרו בהחזר כספי חלקי בהתאם לחלק השירות שבוצע על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר או ללא החזר כספי. במקרה זה, אנו נעביר ללקוח את כל המסמכים שהופקו על ידנו עד לקבלת הודעת השינוי או הביטול.

    • יובהר כי במידה והאתר הפיק מסמכים הדורשים תשלום אגרה על מנת לספק שירות ללקוח, הלקוח יישא במלוא עלות האגרה.

    • החזר כספי יעשה לאמצעי התשלום באמצעותו ביצע לקוח את ההזמנה.

    • האתר רשאי, למנוע מכל משאיר פרטים קבלת דיוור לפי שיקול דעתו המוחלט.

 1. הרשאה לדיוור, פרסומים ופרסומת:

  • השארת פרטים באתר כפופה להסכמה לצירוף לרשימת הדיוור של האתר, ותוחלנה הוראות הדיוור המפורטות בתקנון זה (״השארת פרטים״).

  • קבלת תוכן שיווקי מחייב השארת פרטים.

  • אין להשאיר פרטים של אחר שלא בהסכמתו ו/או ללא נוכחותו מול המסך בשעת השארת הפרטים ולאחר שהוסברו לו כל תנאי תקנון זה.

  • בעת השארת הפרטים יתבקש הגולש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים, תאריך לידה, טלפון וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה. מסירת פרטים חלקיים או שגויים עלולים למנוע את האפשרות לקבל שירות ולסכל יצירת קשר. במקרה של שינוי פרטים יש לעדכנם בפנייה לאתר.

  • השארת פרטים והסכמה לקבלת תוכן שיווקי, מידע ביחס לשירותי האתר, פרסומים, פרסומות, הצעות, הודעות ועדכונים (״הדיוור״) מהווה את הסכמתו של הגולש למשלוח דברי פרסומת על-פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40) התשס"ח – 2008 ("חוק התקשורת").

  • יודגש כי דיוור ישלח אליך רק במידה ונתת הסכמתך לכך בכפוף לתנאי התקנון בעת השארת פרטים, בהודעה, בטלפון, בפרסום או בכל אמצעי אחר.

  • מובהר כי אין חובה על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא ניתן יהיה לקבל שירות ודיוור מהאתר.

  • מובהר כי באפשרותך להסיר עצמך בכל עת מרשימת הדיוור באמצעות משלוח הודעה לאתר המציינת "הסרה מרשימת הדיוור" או כל נוסח אחר המבהיר את רצונך שלא לקבל מהאתר דיוור נוסף (״הודעת ההסרה״). הודעת ההסרה תשלח לאתר במסרון, דוא״ל, פקס, דואר או בבקשה טלפונית (בציון שם מלא ומספר טלפון). פרטי ההתקשרות המלאים עם האתר מופיעים בסעיף ״צרו קשר״ בתחתית התקנון.

  • כל עוד לא הסיר עצמו משאיר פרטים מרשימת הדיוור, רשאי האתר, בכפוף לחוק התקשורת, להעביר לנרשם דיוור.

  • האתר רשאי, למנוע מכל משאיר פרטים קבלת דיוור לפי שיקול דעתו המוחלט.

 2. אחריות האתר:

  • אין לראות במידע המופיע באתר משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לאופן הפעילויות של השירותים המוצעים בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע באתר ו/או בקישורים לאתרים אחרים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר ו/או שימוש בשירותים אשר מוצגים על ידו.

  • מידע ומצגים אודות שירותים המוצגים באתר, שמקורו בשותפיו העסקיים של האתר ששירותיהם מופיעים באתר וכל תוכן ביחס לשירותים נמצאים באחריותם הבלעדית של השותפים העסקיים כאמור, ועל כן, מובן שלאתר אין כל אחריות בגין מידע מעין זה, ואין האתר ערב למידת הדיוק של מידע זה.

  • האתר לא יהיה אחראי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, עגמת נפש והוצאות שייגרמו לגולשים ו/או לצדדים שלישיים כלשהם בעקבות שימוש או הסתמכות על כל תוכן, מידע, נתון, מצג, תמונה, וידאו, אודיו, פרסומת, מוצר, שירות וכו' המופעים באתר. כל הסתמכות כאמור נעשית על-פי שיקול דעתו ואחריותו הבלעדית של הגולש באתר.

  • האתר בשום מקרה לא יהיה אחראי לנזק שנגרם לגולש האתר באמצעות יצירת קשר עם שותפיו העסקיים של האתר.

  • האתר ממליץ לגולשים באתר לנהוג כצרכנים נבונים וזהירים, ולקרוא בעיון את המידע המוצג באתר ובכלל זה את המידע ביחס לשירות עצמו, תיאורו והתאמתו, כמתואר להלן.

  • התכנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS). לא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם. לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות של התכנים, יכולותיהם, מגבלותיהם ו/או התאמתם לצרכיו.

  • האתר בכללותו, לרבות כל המידע המופיע בו, מוצע לציבור כמות שהוא, ויהיה מדויק ונכון ככל הניתן, ואולם, יתכן והמידע אינו שלם או לחלופין, יתכן ונפלו טעויות טכניות או אחרות במידע.

  • השימוש באתר ייעשה על אחריותו הבלעדית והמלאה של כל גולש. כל החלטה שתתקבל ביחס לתכנים שיתפרסמו באתר הינה באחריותו המלאה של הגולש. האתר אינו מתחייב כי תכנים ושירותים של צדדים שלישיים, לרבות של ספקי תוכן ושירותים, המתפרסמים באתר, יהיו מלאים, נכונים, חוקיים או מדויקים או יהלמו את ציפיותיו ודרישותיו של כל גולש. האתר לא ישא באחריות כלשהי לכל תוצאה שתנבע מהם, או משימוש בהם, או מהסתמכות עליהם.

  • אין לראות במידע בדיוור משום הבטחה לתוצאה כלשהי ו/או אחריות לשירות המוצא בו. האתר לא יהיה אחראי לשום נזק, ישיר או עקיף, אשר ייגרם למקבל הדיוור כתוצאה מהסתמכות על מידע בדיוור ו/או בקישורים ו/או כל מקור מידע פנימי ו/או חיצוני אחר.

 3. השימוש באתר:

  • השימוש באתר מותר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש. או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי, למעט בכפוף לקבלת אישור ו/או הסכמה מפורשת מראש ומכתב לכל פעילות מסחרית ובכפוף לתנאי ההסכם ו/או תנאי השימוש למשתמשים מסחריים.

  • אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers Robots  וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  • אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

  • אין לקשר לאתר מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

  • אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתרים ("קישור עמוק") ואין להציג, או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (AS IS) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת זו, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר, במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתרים (לדוגמה: אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר, אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים). כמו כן על כתובתו המדויקת של דף האינטרנט באתר להופיע במקום הרגיל המיועד לכך בממשק המשתמש, לדוגמה: בשורת הכתובת (Status Bar) בדפדפן של המשתמש. אין לשנות, לסלף או להסתיר כתובת זו ואין להחליפה בכל כתובת אחרת;

  • האתר רשאי לדרוש ביטול כל קישור עמוק כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי ובמקרה זה לא תעמוד כל טענה, דרישה או תביעה כלפי האתר בעניין זה.

  • האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. האחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, היא על מבצע הקישור בלבד.

  • על הגולש לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו, שותפיו העסקיים או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט עקב הפרת התקנון. בנוסף, ישפה המשתמש את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שנמסרו על ידו לפרסום באתר וכתוצאה מקישורים שביצע לאתר.

 4. שינויים באתר, תקלות והפסקות שירות:

  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר רשאי לשנות מעת לעת את מבנה האתר, ו/או המראה ו/או העיצוב, ואת היקפם וזמינותם של השירותים באתר. האתר יהיה רשאי לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים על פי החלטתו. כמו כן, האתר יהיה רשאי לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר והכל, בלא צורך להודיע על כך מראש.

  • שינויים כאמור יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של רשת האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי נוחות וכיו"ב. לא תהיה לגולשים באתר כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

  • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, האתר רשאי בכל עת להפסיק את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, לפי שיקול דעתו הבלעדי. האתר ישתדל לפרסם באתר הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש.

  • האתר אינו מתחייב ששירותי האתר לא יופרעו, יינתנו כסדרם או בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – והכל, בחומרה, בתוכנה, בקווי ובמערכות תקשורת אצל האתר או אצל מי מספקיו.

 5. פרסום תגובות ותכנים באתר:

  • בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום באתר, חלה על המפרסם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום ועליו להקפיד שתכנים כאלה יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, אין לפרסם באתר את התכנים הבאים:

  • כל תוכן הידוע כשקרי, מטעה או מסולף;

  • כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;

  • כל תוכן העלול להטעות צרכן;

  • כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;

  • כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;

  • כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;

  • כל תוכן המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;

  • כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף מחשב ("וירוס") לרבות תוכנות עוינות ויישומים מזיקים למיניהם;

  • כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו או בשמו הטוב;

  • כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;

  • כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה על בסיס כלשהו;

  • כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה אזרחית;

  • מסירת תכנים ו/או תגובות לפרסום באתר מהווה אישור כי המפרסם הוא בעל כל הזכויות בהם וכי הוא רשאי למוסרם לפרסום ו/או הוא בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לו למסור את התכנים לפרסום באתר. מובהר כי המפרסם מוחזק כאחראי לשאת בכל נזק ו/או הפסד ו/או תביעה ו/או דרישה שיוגשו נגד האתר בגין שימוש ללא היתר בתכנים כאמור.

  • במסירת התכנים לפרסום מוקנה לאתר רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתו, באתר, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי עת, ספרים וכיו"ב, במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים, בארכיבים דיגיטאליים ובשירותים הניתנים ברשתות תקשורת, לרבות תקשורת חוטית, אל חוטית, סלולארית, כבלים ולווין.כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל ובמשתמשי האתר בפרט.

  • החליט האתר לפרסם תוכן שנמסר – הוא רשאי לערוך כל תוכן כזה, לפי שיקול דעתו המוחלט ובכלל זה לקצרו
  • האתר רשאי לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום בכל עת שתמצא כי הופרו תנאי התקנון או שתכנים שפורסמו פוגעים או עלולים לפגוע בשירותים הניתנים באתר או במשתמשיו. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע מגולש לפרסם פרסום תכנים נוספים באתר ו/או לחסום את גישתו לאתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר על פי כל דין.
 1. קניין רוחני:

  • כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני הם בבעלות האתר בלבד, או בבעלות צד שלישי, שהרשה לאתר לעשות שימוש על פי דין בתכנים ובכלל זה שותפיו העסקיים של האתר.

  • אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין ישירות ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מהאתר או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין, ובכפוף לתנאי ההסכמה )ככל שתינתן). הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי האתר לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידי הגולשים לאתר.

  • אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, יש להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן בעניין זכויות קניין רוחני, לדוגמה: סימון זכויות היוצרים ,© או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שיעשה בהם שימוש.

  • סימני המסחר, צילומים, תמונות תכנים ומודעות הפרסומת של שותפיה העסקיים של האתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש ובכתב.

 2. סמכות שיפוט:

  • על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

  • לבתי המשפט בעיר באר-שבע תהיה סמכות שיפוט ייחודית בכל עניין הנובע ו/או הקשור לתקנון.

 3. מדיניות פרטיות:

  • האתר מכבד את פרטיות הלקוחות והגולשים.

  • ייתכן שיהיה צורך בעדכון פרטי יצירת הקשר של המזמין, בשביל מעקב וטיפול בבקשה. בכל מקרה שכזה כניסה תהיה כרוכה באימות דו שלבי בו ללקוח תהיה שליטה על המידע האישי
  • בנוסף למידע אותו הנך מוסר בעת השארת פרטים באתר, האתר אוסף מידע מסוים אודות המחשב שלך, אשר באמצעותו הנך מבקר ומבצע פעולות באתר. המידע נאסף באופן אוטומטי )לרבות באמצעות שימוש ב "Cookies") והוא עשוי לכלול כתובות IP, סוג דפדפן, זמני גלישה וכניסה לאתר, אופן הגלישה והכלי בו הנך משמש למטרת הגלישה, פרטים לגבי ספק האינטרנט שלך וכתובות אתרי האינטרנט מהם הגעת. )המידע הנמסר בעת ההרשמה והמידע הנאסף על ידי האתר כאמור בפסקה זו יכונו יחד: "המידע הנאסף באתר").

  • המידע הנאסף באתר ישמש את האתר, בין היתר, לצורך הפעלת האתר בצורה המיטבית, לשמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית לגבי השימוש באתר.

  • האתר מכבד את פרטיות הלקוחות.

  • המידע הנאסף מהשירותים בהם אתה מתעניין או רוכש ועשוי לשמש את האתר או מי מטעמו, בין היתר, לצורך התאמת השירותים המוצעים לך בצורה המיטבית, שמירה על איכות ורמת שירות גבוהה, וכן לצורך סטטיסטיקה כללית.

  • האתר או מי מטעמו רשאים לעשות שימוש במידע הנאסף עליך, בין היתר, למטרות הבאות:

 • בכדי לספק לך את המידע שביקשת או מידע נוסף אשר באתר מאמינים שהוא עשוי לעניין אותך, מעת לעת;

 • בכדי להתאים דיוור – פרסומות ומידע מסחרי על פי העדפותיך האישיות;

 • בכדי ליצור עמך קשר על ידי נציגי האתר בנוגע לשירותים אותם האתר מספק;

 • ניתוח סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים;

 • תפעולו של האתר ופיתוח אתרים שיוקמו בעתיד;

 • ניהול מכירות, שיווק, גיוס לקוחות והצעת שירותים חדשים;

 • בכדי לבצע סקרי לקוחות ו/או מחקרי שיווק אשר האתר עורך מעת לעת.

  • אני מסכים להעברת מידע אודותיי לצדדים שלישיים לצרכי שירותי דיוור ישיר ומאשר קבלת תוכן שיווקי מצדדים שלישיים.

  • האתר יהיה רשאי להעביר מידע אישי ולהעביר מידע לצדדים שלישיים כגון חברות מסחריות, עסקים, מוקדי מכירות, חברות ביטוח, ובתי השקעות בהתאם להוראות החוק לרבות, במקרים הבאים:

 • נתת לכך הסכמתך. לעניין זה ״הסכמה״ – הסכמה מדעת, במפורש או מכללא;

 • האתר ו/או מי מטעמו נדרשים על פי חוק להעביר את המידע האמור, למשל, מכוח צו בית משפט;

 • אם הדבר יידרש, לדעת האתר, במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה או דרישה בהליך משפטי אם יהיו בינך ובין האתר או בין צד שלישי לבין האתר;

 • על מנת להגן על זכויותיהם המשפטיות והקנייניות של האתר ו/או מי מטעמו;

 • שיתוף רשתות חברתיות וחבריך ברשתות החברתיות כגון פייסבוק, אינסטגרם ואחרות ומפרסמים נוספים ברשת כגון גוגל, טאבולה ואחרים;

 • לצרכים סטטיסטים – אנו מספקים מידע אישי לגופים וחברות שאנו נותנים בהן אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי הוראות האתר ובאופן העולה בקנה אחד עם תקנון זה ומדיניות האתר. כלל, וככל שלא ניתנה הסכמה מראש למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטים אינו כולל פרטים מזהים;

 • אם תפר את תקנון זה אם תבצע פעולות מנוגדות או הנחזות כמנוגדות לדין, או כל ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • בכל מקרה שהאתר יסבור, כי מסירת המידע הנאסף נחוצה על מנת למנוע נזק חמור לגוף המשתמש או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • אם האתר ימוזג לתוך פעילות גוף אחר או אם האתר יעבור לבעלות תאגיד אחר ניתן יהיה להעביר לתאגיד החדש את המידע הקיים באתר, אבל רק במקרה שהתאגיד יתחייב לשמור על תנאי תקנון זה.

  • חשוב לזכור שלא ניתן לערוב במאת האחוזים מפני פעילות עוינת ונחושה מצד גורמים זרים ולכן אין בפעולות אלה בטחון מוחלט והאתר לא מתחייב שהמידע יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית.

  • בהשארת פרטים, הינך מאשר לאתר לבצע בדיקה באתרים ממשלתיים ואחרים.

 1. צרו קשר:

  • האתר מקפיד על קיום הוראות החוק ומכבד את זכותם של משתמשי האתר ואחרים לפרטיות ולשם טוב. אם אתה סבור כי פורסם באתר תוכן הפוגע בך מטעם כלשהו, נא פנה אלינו לפי הפרטים שלהלן ואנו נשתדל לטפל בפנייתך בכל ההקדם. פניות כאמור ניתן להעביר- info@birokratical.co.il

התקנון נכתב ע"י משרד עורכי הדין LegalWiz