מסמך גילוי נאות

בירוקרטי-קל הינה גוף פרטי המתמחה בבירוקרטיה ובסיוע באיתור נתונים ואינה חלק מרשויות המדינה.
כל השירותים באתר ניתנים לביצוע באופן עצמאי ללא עלות/באגרה מופחתת. השירותים שלנו מתאימים למי שרוצה לחסוך מעצמו את ההתעסקות הזמן והבירוקרטיה.

פרטי נותן השירותים: בירוקרטי-קל ע.מ- 305431793, כתובת מייל-info@birokratical.com, כתובת האתר שני ליבנה 904011 (אין קבלת קהל).

שירות סיוע בהפקת תיאום מס
סיוע בהפקת תיאום מס והתנהלות מול הרשויות כולל פניות המשך טיפול, זירוזים ובירורים.
עלות השירות: 234 ₪.
אנו מתחייבים להגשת פנייה לרשות המיסים עד לסוף יום העסקים, בכפוף לכך שמזמין השירות יעביר את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

שירות סיוע במשיכת כספי פיצויים
סיוע בהפקת אישור מס ואישורי ביטוח לאומי לצורך משיכת כספי הפיצויים. התנהלות מלאה מול רשות המיסים, הגשת פניות המשך טיפול, זירוזים ובירורים.
עלות השירות: 399 ₪.
אנו מתחייבים להגשת פנייה לרשות המיסים עד לסוף יום העסקים, בכפוף לכך שמזמין השירות יעביר את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

שירות סיוע בבדיקת זכאות והפקת תג נכה
סיוע בהגשת פנייה למשרד התחבורה לצורך בדיקת זכאות והפקת תג נכה. השירות כולל עדכון הנחה באגרת רישוי, עדכון רכבים בתג ובמאגר משרד הרישוי.
עלות בדיקת זכאות: 99 ₪.
באישור הזכאות: השלמת תשלום של 500 ₪ (סה"כ 599 ₪).
אנו מתחייבים להגשת פנייה להתחבורה עד לסוף יום העסקים, בכפוף לכך שמזמין השירות יעביר את כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע השירותים.

שינוי או ביטול הזמנה: יתקבל בטווח זמן של עד 14 יום לאחר ביצוע ההזמנה ובכפוף לכך שהשינוי ו/או הביטול יתבקשו טרם מועד מתן השירות.
בעת ביטול העסקה ייגבה דמי ביטול בגובה 5% מהעסקה או 100 ₪ – לפי הנמוך מבניהם.